dijous, 29 de gener de 2009

PRIMER TRIMESTRE - La roda comença a girar

Després de donar a conèixer el projecte als socis i simpatitzants i començar a recollir idees més concretes és hora de començar a fer girar la roda AFIC 50 ANYS.

Els eixos dels treballs d'activitats estan més filtrats i faltarà polir-los durant tot l'any amb el suport de tots i buscant tants col·laboradors com sigui necessari. Esperem poder comptar amb el suport i ajut de l'Ajuntament i altres administracions.

Durant el 2009 hem separat el temps en etapes de preparació i serveixen per no demorar el ritme de treball i retallar al màxim les sorpreses habituals en aquestes programacions.

FASE 1: Pluja d'dees (gener - juliol)

FASE 2: Valoració d eles activitats en el panorama blanenc: espais, recursos i calendari. Primer pressupost (abril - octubre)

FASE 3: Pressupost per la materialització de tots els actes programats. Necessitats específiques (a partir de setembre)

Les activitats preparades pel 2010 seran dividides en 4 arees de treball

ACTIVITATS DE CAIRE CULTURAL

ACTIVITATS DE CAIRE FESTIU

PUBLICACIONS I DOCUMENTACIÓ

GESTIÓ I IMATGE